Centrum Elst

Waar ondernemers
en BIZ
elkaar ontmoeten

Elst, eigenzinnig middelpunt
van de regio

BIZ Elst Centrum

BIZ-regeling van kracht per 1 januari 2020.

Per 1 januari 2020 is de BIZ Elst Centrum van kracht. Een meerderheid van ondernemers en vastgoedeigenaren heeft tijdens een draagvlakmeting in december 2019 vóór de instelling hiervan gestemd. Dit op initiatief van ondernemers en vastgoedeigenaren in het centrum zelf.

Alle circa 340 ondernemers en vastgoedeigenaren in Elst Centrum investeren gedurende vijf jaar jaarlijks 110.000 euro in extra activiteiten, aanvullend op alle bestaande inspanningen van de CME. Voor ondernemers komt de BIZ in plaats van de jaarlijkse reclamebelasting.

Doelstelling is het vergroten van de aantrekkingskracht van het centrum en deze verder te versterken. De BIZ ondersteunt daarmee krachtig Elst’s collectieve ambitie  ‘een van de meest aantrekkelijke binnensteden van de regio te zijn en te blijven’.

De inning van de gelden vindt plaats via een jaarlijks gemeentelijk aanslagbiljet.

Een ruime meerderheid van alle stemgerechtigden en daarbinnen eveneens een ruime meerderheid van de vóórstemmers en de WOZ-waardevertegenwoordigers heeft ‘ja’ tegen de BIZ gezegd. De cijfers:

WOZ objecten:         359

Geldige respons:     262     73%

Voor:                          211    81%

WOZ waarde voor:              76%

Indien u naast ondernemer ook eigenaar bent van uw winkelpand, dan heeft u mogelijk recht op compensatie door het CME. U kunt een verzoek tot compensatie indienen door een e-mail te sturen naar penningmeester@centrumelst.nl. Vermeldt u daarin de gegevens van uw onderneming (inclusief kvk nummer) en de adresgegevens van uw winkelpand? Wilt u tevens een kopie van de Aanslag BIZ-bijdrage meesturen?

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar ons secretariaat: info@centrumelst.nl met daarin:
Status: gebruiker of pandeigenaar
Naam, postadres van gebruiker of pandeigenaar
Email-adres en eventueel telefoonnummer

 

Schoon en leefbaar Elst

Glasbak vol, afval op straat of de takken moeten worden gesnoeid? Samen houden we onze leefomgeving schoon en veilig met deze Makkelijk Melden app. Eenvoudig elke melding doorgeven aan de gemeente zodat het snel kan worden opgelost. 

Installeer de app op uw telefoon en uw opmerking of klacht wordt snel verwerkt:

Android:  https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.brein.makkelijkmelden&hl=nl

iPhone:    https://itunes.apple.com/nl/app/makkelijk-melden/id491361639?mt=8