De Elstar als imago van Elst
JAN ROUWHORST (CENTRUMMANAGER) EN RENÉ HANSSEN (VOORZITTER CME) IN HET CENTRUM VAN ELST

Het bestuur van Centrum Management Elst wil het dorp met parels uit heden en verleden op de kaart zetten. Verborgen verhalen uit Elst moeten uit de vergetelheid worden gerukt. De Elstar, de Gallo-Romeinse tempels, de heiligverklaring van patroonheilige St. Werenfridus en De dag van Elst moeten volgens René Hanssen en Jan Rouwhorst een belangrijkere rol gaan spelen in het imago van het grootste dorp van de gemeente Overbetuwe. ”Daarmee moeten wij ons onderscheiden. Niet alleen met het grote aantal speciaalzaken, een gevarieerd horeca-aanbod, de vele lokale ondernemers, de goede parkeergelegenheid, de jaarlijkse Elster Paardenmarkt en andere grote evenementen. Elst heeft meer eigens te bieden”, aldus Hanssen, de voorzitter van Centrummanagement Elst.

VERLICHTING RK-KERK IN HARTJE ELST
RENÉ HANSSEN (VOORZITTER CME), DIMITRI HORSTHUIS TANGELDER (WETHOUDER) EN PASTOOR KAREL DONDERS (RK PAROCHIE) VOOR DE VERLICHTE RK KERK

Een langgekoesterde wens van het Centrum Management Elst (CME) is in vervulling gegaan: de verlichting van de Rooms Katholieke kerk in de Dorpsstraat. Het CME heeft hiervoor de handen ineengeslagen met de gemeente Overbetuwe en de RK Parochie H. Maria Magdalena. Dit heeft geresulteerd in de aanleg van gevelverlichting bij dit karakteristieke gebouw in het centrum van Elst. Hierdoor is deze plek beter verlicht, sfeervoller en veiliger geworden.

DE GROENE LOPER
CENTRUMMANAGER JAN ROUWHORST VOOR HET GEBIED DAT, ALS HET AAN HET CME LIGT, OMGETOVERD WORDT TOT DE GROENE LOPER

De 350 meter lange groene strook tussen het station van Elst en de Dorpsstraat moet – als het aan het CME ligt – een levendige wandelboulevard worden die bezoekers van het stationsgebied en ziekenhuis Rijnstate  verleidt het centrum van het dorp te bezoeken. Deze Groene Loper moet een vervolg krijgen in de Dorpsstraat door bijvoorbeeld trottoirtegels te laten wijken voor groene plantenvakken. “Wij willen de spoorzone verbinden met het dorpscentrum en de route doortrekken naar het winkelgebied en aantrekkelijk maken, verduurzamen en vergroenen”, zegt René Hanssen, voorzitter van het Centrummanagement Elst (CME). Diverse partijen zijn in overleg om deze ambitie te realiseren. Momenteel wordt een visueel ontwerp gemaakt met een eerste impressie van de Groene Loper.

ELST 1300
RUDI LIEBRAND (HISTORISCHE VERENIGING MARITHAIME) EN JAN ROUWHORST (CENTRUMMANAGER) VOOR HET SCHILDERIJ DE PAARDENMARKT DAT HANGT IN HET GEMEENTEHUIS VAN DE GEMEENTE OVERBETUWE

Het duurt nog even eer Elst in 2026 het 1300-jarig bestaan gaat vieren. Maar de voorbereidingen zijn inmiddels begonnen. ”Want een groot feest vraagt om veel voorbereiding en vooral samenwerking. En dan willen we tussendoor ook nog oefenen”, zeggen Jan Rouwhorst en Rudi Liebrand, twee van de initiatiefnemers van dit project. “Ook nu willen we, net als in 1976 tijdens de viering van Elst 1250, Elst samenbrengen om met zijn allen te werken aan de voorbereiding van 1300 jaar Elst. Deze keer willen we jong en oud samenbrengen, maar ook de bewoners van het oude dorp Elst en alle nieuwe bewoners van de nieuwbouwwijken. Om van 1300 jaar Elst opnieuw een feest te maken dat gezamenlijk wordt gevierd wordt en waar we nog jarenlang met veel plezier en trots op terug kijken.”