Het duurt nog even eer Elst in 2026 het 1300-jarig bestaan gaat vieren. Maar de voorbereidingen zijn inmiddels begonnen. ”Want een groot feest vraagt om veel voorbereiding en vooral samenwerking. En dan willen we tussendoor ook nog oefenen”, zeggen Jan Rouwhorst en Rudi Liebrand, twee van de initiatiefnemers van dit project. “Ook nu willen we, net als in 1976 tijdens de viering van Elst 1250, Elst samenbrengen om met zijn allen te werken aan de voorbereiding van 1300 jaar Elst. Deze keer willen we jong en oud samenbrengen, maar ook de bewoners van het oude dorp Elst en alle nieuwe bewoners van de nieuwbouwwijken. Om van 1300 jaar Elst opnieuw een feest te maken dat gezamenlijk wordt gevierd wordt en waar we nog jarenlang met veel plezier en trots op terug kijken.”

Rudi Liebrand (Historische Vereniging Marithaime) en Jan Rouwhorst (centrummanager) voor het schilderij De Paardenmarkt dat hangt in het gemeentehuis van de gemeente Overbetuwe