Centrum Elst

Waar bezoekers
en ondernemers
elkaar ontmoeten

Elst, eigenzinnig middelpunt
van de regio

INITIATIEVEN CENTRUM ELST

ELST 1300

De viering van het 1250 jarig bestaan van Elst in 1976 roept bij veel Elstenaren nog steeds mooie herinneringen op. De Elster gemeenschap organiseerde en vierde een geweldig festiviteiten- en activiteitenprogramma. Dit feest droeg destijds in belangrijke mate bij aan de verbinding tussen Elstenaren met verschillende achtergronden.
In 2026 bestaat Elst 1300 jaar en dat is, met het succes van de viering van Elst 1250 als inspiratiebron, een momentum om niet onopgemerkt voorbij te laten gaan. Voor de organisatie wordt gezocht naar Elstenaren die hier hun schouders onder willen zetten.

Het afgelopen jaar is op initiatief van het Centrum Management Elst (CME) door een werkgroep nagedacht over de organisatie van een dergelijk programma. Deze werkgroep heeft een aantal malen afgestemd met vertegenwoordigers van het Elster verenigingsleven. Dit heeft o.a. een doelstelling, de eerste beeldvorming en een planning richting de viering van Elst 1300 opgeleverd.
De doelstelling luidt: Elst 1300 draait om het inspireren van verschillende Elster generaties, jong en oud, oud en nieuw, met als doel de lokale samenhang en trots te vergroten en zo een duurzame verbinding te creëren.
Dit te bereiken door: o.a. zoveel mogelijk Elstenaren elkaar te laten ontmoeten, het ontwikkelen van initiatieven met blijvende impact, de verborgen verhalen uit de rijke historie van Elst uit te dragen en door Elst 1300 zichtbaar te maken in het straatbeeld.
De eerste concrete stap in de planning behelst de oprichting van de Stichting Elst 1300. Voor deze stichting worden bestuursleden gezocht. Bestuursleden die gezamenlijk verantwoordelijkheid willen nemen voor en vormgeven aan de festiviteiten rond Elst 1300. Naast een voorzitter, secretaris en penningmeester zal het bestuur bestaan uit de voorzitters van een aantal werkgroepen bijvoorbeeld PR, evenementen, veiligheid etc.
Het bestuur dient te bestaan uit mensen die gezamenlijk een goede afspiegeling zijn van de Elster gemeenschap, kennis en vaardigheden op bestuurlijk niveau bezitten en enthousiast zijn om de doelstelling van Elst 1300 te realiseren. Dit in samenwerking met andere maatschappelijke organisaties, ondernemers en de gemeente Overbetuwe.
Mensen, die zich in bovenstaande herkennen, worden opgeroepen een mail te sturen naar centrummanager@centrumelst.nl. Zij zullen worden uitgenodigd voor een oriënterend gesprek met een aantal leden van de werkgroep.
Natuurlijk zijn er naast een bestuur veel meer vrijwilligers nodig die een bijdrage kunnen en willen leveren aan de organisatie van Elst 1300. Vanuit het nieuw te vormen stichtingsbestuur zal er in de loop van volgend jaar een oproep gedaan worden om zich hiervoor aan te melden. Ook zullen dan concretere plannen worden gecommuniceerd.

De Elstar als imago van Elst
JAN ROUWHORST (CENTRUMMANAGER) EN RENÉ HANSSEN (VOORZITTER CME) IN HET CENTRUM VAN ELST

Het bestuur van Centrum Management Elst wil het dorp met parels uit heden en verleden op de kaart zetten. Verborgen verhalen uit Elst moeten uit de vergetelheid worden gerukt. De Elstar, de Gallo-Romeinse tempels, de heiligverklaring van patroonheilige St. Werenfridus en De dag van Elst moeten volgens René Hanssen en Jan Rouwhorst een belangrijkere rol gaan spelen in het imago van het grootste dorp van de gemeente Overbetuwe. ”Daarmee moeten wij ons onderscheiden. Niet alleen met het grote aantal speciaalzaken, een gevarieerd horeca-aanbod, de vele lokale ondernemers, de goede parkeergelegenheid, de jaarlijkse Elster Paardenmarkt en andere grote evenementen. Elst heeft meer eigens te bieden”, aldus Hanssen, de voorzitter van Centrummanagement Elst.

VERLICHTING RK-KERK IN HARTJE ELST
RENÉ HANSSEN (VOORZITTER CME), DIMITRI HORSTHUIS TANGELDER (WETHOUDER) EN PASTOOR KAREL DONDERS (RK PAROCHIE) VOOR DE VERLICHTE RK KERK

Een langgekoesterde wens van het Centrum Management Elst (CME) is in vervulling gegaan: de verlichting van de Rooms Katholieke kerk in de Dorpsstraat. Het CME heeft hiervoor de handen ineengeslagen met de gemeente Overbetuwe en de RK Parochie H. Maria Magdalena. Dit heeft geresulteerd in de aanleg van gevelverlichting bij dit karakteristieke gebouw in het centrum van Elst. Hierdoor is deze plek beter verlicht, sfeervoller en veiliger geworden.

DE GROENE LOPER
CENTRUMMANAGER JAN ROUWHORST VOOR HET GEBIED DAT, ALS HET AAN HET CME LIGT, OMGETOVERD WORDT TOT DE GROENE LOPER

De 350 meter lange groene strook tussen het station van Elst en de Dorpsstraat moet – als het aan het CME ligt – een levendige wandelboulevard worden die bezoekers van het stationsgebied en ziekenhuis Rijnstate  verleidt het centrum van het dorp te bezoeken. Deze Groene Loper moet een vervolg krijgen in de Dorpsstraat door bijvoorbeeld trottoirtegels te laten wijken voor groene plantenvakken. “Wij willen de spoorzone verbinden met het dorpscentrum en de route doortrekken naar het winkelgebied en aantrekkelijk maken, verduurzamen en vergroenen”, zegt René Hanssen, voorzitter van het Centrummanagement Elst (CME). Diverse partijen zijn in overleg om deze ambitie te realiseren. Momenteel wordt een visueel ontwerp gemaakt met een eerste impressie van de Groene Loper.

Evenementen in Elst

Evenementen

zien en doen

actueel

winkelen/
ondernemers

eten en drinken

bereikbaarheid

weekmarkt
donderdag
8:30-12:30

 

overnachten

vacatures